Dymówka

liczebność i tendencja Bardzo liczny gatunek lęgowy, ale w ostatnich dziesięcioleciach wycofujący się z wnętrza dużych miast. biotop lęgowy Gatunek typowy dla terenów wiejskich i…

Gołąb miejski

liczebność i tendencja Średnio liczny ptak lęgowy miast, najliczniejszy w największych miastach kraju. biotop lęgowy Gatunek typowy dla zabudowy miejskiej. Zwykle gniazduje kolonijnie na budynkach:…

Jerzyk

liczebność i tendencja Liczny bądź średnio liczny ptak lęgowy kraju, wykazujący stopniowe zmniejszanie liczebności. biotop lęgowy Większość populacji jerzyków zamieszkuje miasta, zakładając kolonie lęgowe w…

Kawka

liczebność i tendencja Średnio liczny ptak lęgowy kraju wykazujący (od lat 80-tych XX w.) stopniowy spadek. biotop lęgowy Gatunek zasiedlający tereny wiejskie, jak również podmiejskie…

Kopciuszek

liczebność i tendencja Nieliczny bądź średnio liczny gatunek lęgowy kraju wykazujący niewielki trend spadkowy. biotop lęgowy Gatunek typowy dla terenów wiejskich i krajobrazu rolniczego. Zasiedla…

Oknówka

liczebność i tendencja Liczny bądź bardzo liczny gatunek lęgowy kraju, utrzymujący się na stałym poziomie liczebności. biotop lęgowy Gatunek silnie synantropijny pojawiający się na najbardziej…

Płomykówka

liczebność i tendencja Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący silny spadek liczebności. biotop lęgowy Gatunek silnie synantropijny, zamieszkujący tereny rolnicze i obrzeża miast. Gniazduje w obiektach…

Pójdźka

liczebność i tendencja Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący silny spadek liczebności. biotop lęgowy Gatunek związany głównie z krajobrazem rolniczym, ale można go spotkać także na…

Pustułka

liczebność i tendencja Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący tendencję spadkową. biotop lęgowy Zasiedla tereny otwarte ze śródpolnymi zadrzewieniami, obrzeża lasów i kamieniołomy, ale również przystosowała…

Sierpówka

liczebność i tendencja Średnio liczny gatunek lęgowy kraju utrzymujący się na stałym poziomie liczebności lub wykazujący niewielki spadek. biotop lęgowy Gatunek związany z osiedlami ludzkimi.…

Wróbel

liczebność i tendencja Liczny gatunek lęgowy wykazujący w ostatnich latach silny spadek liczebności. biotop lęgowy Wróbel to ptak bardzo ściśle związany z osiedlami ludzkimi. Gniazdo…