Dymówka

liczebność i tendencja Bardzo liczny gatunek lęgowy, ale w ostatnich dziesięcioleciach wycofujący się z wnętrza dużych miast. biotop lęgowy Gatunek typowy dla terenów wiejskich i krajobrazu rolniczego. Zasiedla także ludzkie osiedla typu podmiejskiego oraz mosty. Gniazdo, otwartą czarkę z błota i roślin, mocuje do ściany wewnątrz budynku. podstawowy pokarm Drobne owady latające, głównie muchówki, meszki…

Gołąb miejski

liczebność i tendencja Średnio liczny ptak lęgowy miast, najliczniejszy w największych miastach kraju. biotop lęgowy Gatunek typowy dla zabudowy miejskiej. Zwykle gniazduje kolonijnie na budynkach: na strychach, poddaszach, parapetach, balkonach, wieżach kościelnych itp. podstawowy pokarm Nasiona i owoce roślin zielnych i traw. migracja Gatunek wybitnie osiadły, w obrębie naszych miast spędzający cały rok. zasiedlanie budek…

Jerzyk

liczebność i tendencja Liczny bądź średnio liczny ptak lęgowy kraju, wykazujący stopniowe zmniejszanie liczebności. biotop lęgowy Większość populacji jerzyków zamieszkuje miasta, zakładając kolonie lęgowe w wysokich budynkach (stare kamienice, kilkupiętrowe bloki mieszkalne). podstawowy pokarm Głównie drobne owady, takie jak komary, które chwyta w locie. migracja Jerzyk jest migrantem długodystansowym zimującym w Afryce na południe od…

Kawka

liczebność i tendencja Średnio liczny ptak lęgowy kraju wykazujący (od lat 80-tych XX w.) stopniowy spadek. biotop lęgowy Gatunek zasiedlający tereny wiejskie, jak również podmiejskie oraz centra dużych miast. Kolonie lęgowe zamieszkują stare parki, budynki mieszkalne (kominy, przewody wentylacyjne, szczeliny w murach) i inne konstrukcje wybudowane przez człowieka. podstawowy pokarm Wszystkożerna – owady i ich…

Kopciuszek

liczebność i tendencja Nieliczny bądź średnio liczny gatunek lęgowy kraju wykazujący niewielki trend spadkowy. biotop lęgowy Gatunek typowy dla terenów wiejskich i krajobrazu rolniczego. Zasiedla także ludzkie osiedla typu podmiejskiego oraz centra dużych miast. Gniazdo zbudowane z łodyg traw, mchu, korzonków i innego materiału roślinnego umiejscawia zawsze w miejscu osłoniętym od góry tj. pod okapem…

Oknówka

liczebność i tendencja Liczny bądź bardzo liczny gatunek lęgowy kraju, utrzymujący się na stałym poziomie liczebności. biotop lęgowy Gatunek silnie synantropijny pojawiający się na najbardziej zurbanizowanych terenach tj. osiedlach ludzkich (głównie miasta), śródmieściach, w tym miejskich blokowiskach. Poza tym występuje na terenach wiejskich, gdzie zakłada kolonie lęgowe na zewnętrznych ścianach budynków gospodarczych jak i mieszkalnych….

Płomykówka

liczebność i tendencja Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący silny spadek liczebności. biotop lęgowy Gatunek silnie synantropijny, zamieszkujący tereny rolnicze i obrzeża miast. Gniazduje w obiektach sakralnych (wieże kościelne, sygnaturki, strychy), w budynkach gospodarczych i blokach mieszkalnych. Czasami składa jaja w gołębnikach. podstawowy pokarm Drobne ssaki (norniki, myszy, ryjówki). Rzadziej małe ptaki wróblowate, nietoperze, płazy i…

Pójdźka

liczebność i tendencja Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący silny spadek liczebności. biotop lęgowy Gatunek związany głównie z krajobrazem rolniczym, ale można go spotkać także na obrzeżach miast. Lęgnie się na strychach, w budynkach gospodarczych czy otworach wentylacyjnych. podstawowy pokarm Owady (chrząszcze, ćmy, szarańczaki), dżdżownice oraz niewielkie gryzonie. Rzadziej drobne ptaki lub płazy. migracja Gatunek wybitnie…

Pustułka

liczebność i tendencja Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący tendencję spadkową. biotop lęgowy Zasiedla tereny otwarte ze śródpolnymi zadrzewieniami, obrzeża lasów i kamieniołomy, ale również przystosowała się do życia w terenie zurbanizowanym, gdzie gnieździ się na wysokich budowlach m.in. blokach mieszkalnych, kamienicach, kominach przemysłowych, wieżach i słupach. podstawowy pokarm Drobne ssaki (gryzonie), rzadziej ptaki i duże…

Sierpówka

liczebność i tendencja Średnio liczny gatunek lęgowy kraju utrzymujący się na stałym poziomie liczebności lub wykazujący niewielki spadek. biotop lęgowy Gatunek związany z osiedlami ludzkimi. Gnieździ się na wsiach oraz w średnich i dużych miastach, gdzie preferuje dzielnice z luźniejszą zabudową i dość bogate w zieleń. podstawowy pokarm Nasiona i owoce roślin zielnych i traw….

Wróbel

liczebność i tendencja Liczny gatunek lęgowy wykazujący w ostatnich latach silny spadek liczebności. biotop lęgowy Wróbel to ptak bardzo ściśle związany z osiedlami ludzkimi. Gniazdo wije w szczelinach spękanych murów jak również w elementach konstrukcyjnych budynków i budowli (rynnach, otworach wentylacyjnych itp.). podstawowy pokarm Dorosłe ptaki żywią się nasionami traw i chwastów. Młode karmione są…