Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Nasza praca polega na kompleksowym podejściu do zagadnień od edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych po czynną ochronę przyrody. Celem naszych działań jest ograniczenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko przyrodnicze w tym również na klimat. Motto myśl globalnie działaj lokalnie przyświeca każdej naszej czynności. Chcemy nauczyć społeczność w jaki sposób korzystać z otaczającej nas przyrody i ochraniać jej zasoby (faunę, florę i klimat). Obszarem naszej pracy jest cała Polska, choć główne działania odbywają się w Dolinie Baryczy. Stale współpracujemy również z grupą BUND w Niemczech gdzie prowadzona jest ochrona przyrody nad jeziorem Bodeńskim. Corocznie wykaszamy łąki pod Niezgodą i Wilkowem w ramach zarządzania przez Stowarzyszenie łąkami należącymi do Gminy Milicz i prywatnego właściciela (więcej informacji tutaj). Prowadzimy różnorodne działania edukacyjne, zajęcia terenowe, prelekcje, udzielamy się w festynach, występujemy w mediach , interweniujemy w sprawie znalezionych nietoperzy, doradzamy w sprawach przyrodniczych, prowadzimy edukację dla dorosłych (wycieczki ornitologiczne) i wolontariat dla przyrody (więcej informacji tutaj). W bazie edukacyjnej Stowarzyszenia w Korzeńsku organizujemy obozy międzynarodowe (więcej informacji tutaj).
Na temat prowadzonych działań i projektów więcej informacji znajduje się w zakładce projekty.

Krótka historia Stowarzyszenia Ekologicznego Etna

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” powstało w roku 2001 (rejestracje 2002) i przez kilka lat nie podjęło znaczącej działalności. W 2009 roku ówczesny prezes podjął się rewitalizacji Etny. Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” jest osadzone w Dolinie Baryczy, gdzie jest kluczowym partnerem lokalnej społeczności w zakresie ochrony przyrody oraz energii odnawialnej. Przeprowadziliśmy wiele projektów międzynarodowych, gdzie liderzy Doliny Baryczy mogli zdobywać nowe doświadczenia i dzielić się swoimi z partnerami z wielu krajów (Serbia, Estonia, Grecja, Francja, Hiszpania, Niemcy, Anglia, Węgry). Byliśmy również organizacją goszczącą wolontariuszy z wielu krajów, którzy przyjeżdżali pracować dla naszej przyrody.
Stowarzyszenie reprezentuje Polskę w światowej sieci Living Lakes. Obszarem, który reprezentuje nasz kraj w Living Lakes są Stawy Milickie.

Nasze projekty (ułożyć chronologicznie):

  • Ochrona siedlisk półnaturalnych w Dolinie Baryczy. Projekt dofinansowany ze środków PO RYBY 2007-2013 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
  • Wykaszanie łąk pod Niezgodą i Wilkowem.
  • Odtworzenie gniazda bociana białego sfinansowane ze środków Funduszu dla Przyrody prowadzonego wspólnie przez Grupę Energa i Fundację Przyrodniczą „pro Natura”.
  • „Wsparcie Lokalnej Grupy Działania Rzeki Tamiś” w Serbii przy w wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „ RITA”
  • Wydanie książek edukacyjnych dla dzieci: “Po stawie pływa”, “Historia perkoza Fistaszka”, “Ballada o misiu Mago” i “Jestem z miasta”. W przygotowaniu kolejna książeczka o nietoperzach pt. “Podkowcowa kołysanka”.
  • Rozwój zasobów edukacyjnych Stowarzyszenia Ekologicznego Etna Projekt dofinansowany przez program UE Erasmus+ – projekt nr 2014-1-PL01-KA104-001069.
  • Sadzenie drzew Projekt dofinansowany przez First Day Arbor Foundation za pośrednictwem Fundacji UPS
  • W latach 2015- 2018 Stowarzyszenie Ekologiczne Etna prowadziło projekt, pt. Skrzydlaci Sublokatorzy dofinansowany z WFOŚiGW we Wrocławiu
  • Obecnie „Lakes without Limits” wspierany przez program „Erasmus+”.

Członkowie

Stowarzyszenie Ekologiczne Etna jest niewielką organizacją zrzeszającą 34 członków.