Istnieje strona w 4 językach, poświęcona wyłącznie temu projektowi

Metryczka projektu:
__________________________________________________________

 Polska, Niemcy, Austria, Węgry

1.08.2018-31.07.2021 Okres trwania projektu został wydłużony z uwagi na pandemię.

program Unii Europejskiej Erasmus+

Program Erasmus+ Unii Europejskiej, Parnerstwa Strategiczne.

umowa / nr projektu

2018-1-DE02-KA204-005222

Projekt pt. Przyroda bez Barier realizowany w ramach umowy nr 2018-1-DE02-KA204-005222.
Projekt realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi:

logo_GNF   logo LBDCA logo DBSV  logo UWD

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

Wszelkie informacje i opinie zamieszczone na niniejszej stronie w związku z projektem odzwierciedlają jedynie opinię ich autora, a Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.