O Nas

Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Nasza praca polega na kompleksowym podejściu do zagadnień od edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych po czynną ochronę przyrody. Celem naszych działań jest ograniczenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko przyrodnicze w tym również na klimat. Motto „Myśl globalnie, działaj lokalnie” przyświeca każdej naszej aktywności. Chcemy nauczyć społeczność w jaki sposób korzystać
z otaczającej nas przyrody i ochraniać jej zasoby (faunę, florę i klimat). Obszarem naszej pracy jest cała Polska, choć główne działania odbywają się w Dolinie Baryczy. Stale współpracujemy również
z grupą BUND w Niemczech, gdzie prowadzona jest ochrona przyrody nad jeziorem Bodeńskim. Corocznie wykaszamy łąki pod Niezgodą i Wilkowem w ramach zarządzania przez Stowarzyszenie łąkami należącymi do Gminy Milicz i prywatnego właściciela (więcej informacji tutaj). Prowadzimy różnorodne działania edukacyjne, zajęcia terenowe, prelekcje, udzielamy się w festynach, występujemy w mediach, interweniujemy w sprawie znalezionych nietoperzy, doradzamy
w sprawach przyrodniczych, prowadzimy wycieczki ornitologiczne  i wolontariat dla przyrody (więcej informacji tutaj). W bazie edukacyjnej Stowarzyszenia w Korzeńsku organizujemy obozy międzynarodowe (więcej informacji tutaj).

Krótka historia Stowarzyszenia Ekologicznego Etna

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” powstało w roku 2001. W 2009 roku ówczesny prezes podjął się rewitalizacji Etny. Obecnie mamy doświadczonych w pracach na rzecz przyrody członków, grono współpracujących wolontariuszy oraz ustalone kontakty lokalne i międzynarodowe. O naszej silnej pozycji na arenie międzynarodowej może świadczyć fakt, iż reprezentujemy Polskę w światowej sieci Living Lakes (ang. „żyjące jeziora”). Obszarem, który reprezentuje nasz kraj w tej ważnej, globalnej sieci są Stawy Milickie (obok Bajkału, Morza Martwego czy Jez. Wiktorii) leżące w Dolinie Baryczy. Przeprowadziliśmy również wiele projektów międzynarodowych, gdzie liderzy Doliny Baryczy mogli zdobywać nowe doświadczenia i dzielić się swoimi z partnerami z wielu krajów (Serbia, Estonia, Grecja, Francja, Hiszpania, Niemcy, Anglia, Węgry). Byliśmy również organizacją goszczącą wolontariuszy z wielu krajów, którzy przyjeżdżali pracować dla naszej przyrody.