Rozwój zasobów edukacyjnych

Czas trwania projektu: 
1.08.2014 – 31.07.2016

Obszar realizacji projektu: 
projekt europejski, realizowany w partnerstwie z organizacjami z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.

Finansowanie:
Program Erasmus+ Unii Europejskiej, Akcja 1, kategoria: projekty mobilności kadry edukacji dorosłych, umowa nr 2014-1-PL01-KA104-001069. Narodową Agencją dla programu ERASMUS+ jest  w Polsce Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

Zwiększenie kompetencji członków naszej organizacji w edukacji ekologicznej, w takich dziedzinach jak: ochrona przyrody, oszczędzanie energii i wykorzystanie odpowiednich jej źródeł, metody ochrony środowiska i przyrody w domu i w jego otoczeniu, a także w organizacji wolontariatu dla przyrody i praktycznych warsztatów na temat metod ochrony środowiska.

Działania, jakie zaplanowano to głównie szkolenia w ramach wymiany zagranicznej odbywające się w organizacjach o dużym doświadczeniu w tematyce projektu:

 1. wizyty studyjne do 4 partnerów w 3 krajach:
 • Niemcy: Jezioro Bodeńskie.  Partner niemiecki, BUND Baden-Württemberg, nie tylko zorganizował pobyt na miejscu, ale też skoordynował udział innych organizacji, które również wniosły wkład w realizację programu. Były to Stacja Ornitologiczna Instytutu Maxa Plancka (odpowiednik PAN), wydział ochrony środowiska miasta Friedrichshafen, fundacja Global Nature Fund, firmy Naturata i Solarcomplex. Część zajęć poprowadziły koła terenowe BUND w Salem i Marktdorfie. Program pobytu obejmował prezentacje w Umweltzentrum BUND i Vogelwarte Radolfzell
  w Möggingen, Global Nature Fund w Radolzell, wizyty w Maxcine – multifunkcyjnym interaktywnym ośrodku nt. wędrówek ptaków, poznawanie rezerwatów lokalnych
  w Konstancji, Möggingen, Salem i Marktdorfie, osiedla ogrzewanego słońcem we Friedrichshafen, wioski energetycznej Büsingen, ekologicznych budynków
  w Rengoldshausen i Tüfingen, programów ochrony zasobów genetycznych nasion odmian tradycyjnych.
 • Wielka Brytania: Lackford Lakes (Suffolk), Cley (Norfolk), Egleton (Rutland Water). Organizacją goszczącą był Suffolk Wildlife Trust, który działa w regionie podobnym do głównego obszaru działania Etny, tj. Doliny Baryczy. Rozległe niziny z dużą ilością płytkich zbiorników wodnych rozciągają się w hrabstwach Suffolk i Norfolk, gdzie działa bliźniaczy do SWT Norfolk Wildlife Trust, także zaangażowany
  w przeprowadzenie zajęć. Obie organizacje dużą część edukacji prowadzą w oparciu o posiadane tereny cenne przyrodniczo. Na trzydniową wizytę składały się wizyta w rezerwacie Lackford Lakes, gdzie poznaliśmy działalność tamtejszego ośrodka edukacyjnego i programy kierowane do rodzin, obserwatorów ptaków, fotografów przyrodniczych i innych odwiedzających oraz wolontariuszy zaangażowanych w pracę w centrum. Poznaliśmy także różne rodzaje  infrastruktury edukacyjnej w Lackford Lakes oraz Lakenheath. Kolejnym przykładem dobrej praktyki było nowoczesne centrum edukacyjne w Cley, prowadzone przez Norfolk Wildlife Trust. Program zamknęła wizyta na targach ornitologicznych w Egleton nad jeziorem Rutland Water, wielkiej imprezie edukacyjnej i pozyskującej fundusze na projekty ochrony przyrody.
 • Hiszpania: Extremadura, Villacañas, Albufera. Wizyta w Hiszpanii pozwoliła nam poznać różne metody udostępniania przyrody obserwatorom i fotografom, a także osobom niepełnosprawnym. Poznaliśmy również przykłady łączenia ochrony przyrody z innymi funkcjami np. gospodarczymi.
 • Niemcy: Jezioro Chiemsee. Nad Chiemsee, największym jeziorze Bawarii mieliśmy okazję poznać zagadnienia związane z edukacją dla niepełnosprawnych oraz  wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych.
 1. przeprowadzenie różnego rodzaju zajęć dla około 1000 osób dorosłych i pozyskanie 50 nowych wolontariuszy.

Nasi członkowie, którzy uczestniczyli w tych wyjazdach prowadzą obecnie w kraju zajęcia, w których wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności. Najczęściej są to zajęcia poświęcone poznawaniu
i ochronie przyrody, jak też organizacja wolontariatu. Prowadzą również warsztaty związane z energią odnawialną, metodami pro-przyrodniczego gospodarowania w ogrodzie i otoczeniu domu, wykorzystaniu ziół, czy fotografii przyrodniczej. O projekcie opowiadaliśmy też wielokrotnie w mediach, np. w radio (Polskie Radio Wrocław i Akademickie Radio Luz). Audycje spotkały się
z szerokim  odzewem, między innymi pozyskaniem wolontariuszy biorących udział w czynnej ochronie przyrody. Oprócz odbiorców krajowych, prowadziliśmy zajęcia dla kilku grup zagranicznych, między innymi z Anglii, Niemiec, Kanady.

Finansowanie

Partnerzy