Skrzydlaci Sublokatorzy
Projekt edukacujny o ptakach i nietoperzach zamieszkujących budynki


województwo
dolnośląskie


1.07.2015-
30.06.2018

projekt dofinansowany przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu


Projekt we współpracy ze
Śląskim Towarzystwem Ornitologicznym

Opis projektu