Skrzydlaci Sublokatorzy. Projekt edukacyjny o ptakach i nietoperzach zamieszkujących budynki.

Metryczka projektu
województwo dolnośląskie
1.07.2015-30.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
umowa / nr projektu

Projekt we współpracy ze
Śląskim Towarzystwem Ornitologicznym