Skrzydlaci sublokatorzy pl

Skrzydlaci Sublokatorzy
Projekt edukacujny o ptakach i nietoperzach zamieszkujących budynki
województwo
dolnośląskie
1.07.2015-
30.06.2018
projekt dofinansowany przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu


Projekt we współpracy ze
Śląskim Towarzystwem Ornitologicznym

Opis projektu