O projekcie

Kim są nasi skrzydlaci sublokatorzy?

Skrzydlaci Sublokatorzy to mieszkańcy naszych budynków. Przeciętny mieszkaniec miasta często nie dostrzega ich obecności, a prawie na pewno ich nie rozpoznaje. Tymczasem dla tych zwierząt jest to często ostatnia możliwość przetrwania, A ponadto, wiele z nich to nasi sprzymierzeńcy, ponieważ zjadają wielką ilość dokuczliwych owadów.

Dlaczego edukowanie społeczeństwa w temacie skrzydlatych sublokatorów jest tak ważne?

Z punktu widzenia edukacji przyrodniczej znajomość najbliższych sąsiadów jest ważna, od niej powinno zaczynać się poznawanie przyrody. Niestety, wiedza przyrodnicza Polaków jest często większa na temat obszarów egzotycznych, natomiast zawiera podstawowe braki w zakresie rodzimej przyrody.
Tematyka projektu jest istotna z punktu widzenia wiedzy o otaczającym świecie oraz w związku z ochroną przyrody, może być poruszana nie tylko w kontekście wiedzy przyrodniczej, ale także na wiele innych sposobów, w powiązaniu z wiedzą i umiejętnościami objętymi zakresem wielu przedmiotów nauczania. Proponowane metody obejmują oprócz metod transferu wiedzy również wiele zabaw i rozrywek umysłowych dotyczących naszych latających sąsiadów.

Najczęstsi rezydenci terenów zurbanizowanych