Skrzydlaci sublokatorzy

Czas trwania projektu: 
1.07.2015-30.06.2018

Obszar realizacji projektu: 
województwo dolnośląskie

Partnerzy w projekcie: 
Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

  1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z gatunkami ptaków i nietoperzy mieszkających w budynkach, w powiązaniu z wiedzą i umiejętnościami objętymi zakresem wielu przedmiotów nauczania. Proponowane nauczycielom metody obejmują oprócz metod transferu wiedzy również wiele zabaw i rozrywek umysłowych dotyczących naszych latających sąsiadów.
  2. Szkolenia z zakresu stanu prawnego i ochrony zwierząt mieszkających w budynkach dla osób odpowiedzialnych za budownictwo, remonty oraz nadzór.

Zajęcia w ramach projektu Skrzydlaci sublokatorzy – program edukacyjny o ptakach i nietoperzach zamieszkujących budynki były przeprowadzane dwutorowo: dla dzieci i młodzieży oraz dla osób związanych zawodowo z projektowaniem, wykonawstwem, nadzorem prac budowlanych w nowych i i istniejących budynkach (inwestorzy prowadzący docieplenia, zarządcy budynków, urzędnicy wydający pozwolenia lub prowadzący nadzór budowlany, straż miejska lub policja itd.)

Zajęcia dla dzieci i młodzieży były prowadzone w szkołach podstawowych, na terenie województwa dolnośląskiego. Tematem zajęć było zapoznanie młodzieży z gatunkami ptaków i nietoperzy, zamieszkującymi budynki mieszkalne oraz spotykanymi w ich sąsiedztwie, pokazanie znaczenia budynków jako miejsca występowania niektórych gatunków dzikich zwierząt, pokazanie zarówno korzyści, jak i potencjalnych problemów wynikających z sąsiedztwa z nimi oraz nauczenie zasad współżycia ze skrzydlatymi sublokatorami.

Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej, odbywającej się w sali lekcyjnej, oraz terenowej, przeprowadzonej na terenie szkoły. 

Szkoły otrzymały pakiety edukacyjne do dalszego wykorzystywania.

W ramach zajęć dla osób zawodowo związanych z budownictwem oraz nadzorem były prowadzone szkolenia, których celem było zapoznanie uczestników ze stanem prawnym i konsekwencjami dla inwestorów i wykonawców, poznanie zasad prowadzenia prac w zakresie wymogów formalnych i rozwiązań technicznych, dostęp do indywidualnego doradztwa dla uczestników szkolenia i reprezentowanych przez nich instytucji. Uczestnicy szkoleń również otrzymali od nas materiały szkoleniowe.

Finansowanie

Partnerzy