Na pomoc mopkom. Poprawa warunków życia nietoperzy w okolicach Jelcza

Czas trwania projektu: 
12.04.2021 – 31.10.2021

Obszar realizacji projektu: 
Dolny Śląsk, okolice Jelcza – Laskowic, obszar lasów gospodarczych, pod zarządem Lasów Państwowych, zajmujący powierzchnię ok. 15 arów.

Finansowanie:
Fundusz Toyoty

Celem projektu jest ochrona nietoperzy poprzez przystosowanie jednego z trzech poniemieckich schronów w okolicach Jelcza-Laskowic na zimowisko oraz rozwieszenie specjalnych budek lęgowych. Głównym celem jest ochrona mopka zachodniego (Barbastella barbastellus), który jest w polskim prawie objęty ochroną ścisłą i strefową, tj.  chronione są jego schronienia, jak i zimowiska, niemniej projekt ma pomóc również innym gatunkom nietoperzy  o podobnych wymaganiach siedliskowych i trybie życia.

  1. przystosowanie jednego z trzech poniemieckich schronów na zimowisko dla nietoperzy, w tym:
  • uporządkowanie terenu, 
  • zamurowanie częściowo wejścia do schronu w celu zabezpieczenia przed penetracją przez ludzi i niepokojeniem nietoperzy, ale wykonane w sposób umożliwiający wlot nietoperzom i wejście osobom uprawnionym do kontroli zimowiska,
  • zamontowanie wewnątrz bunkra udogodnień dla nietoperzy: mikroschronów czy przepierzeń np. poprzez mocowanie cegieł dziurawek do ścian, które dają możliwość ukrycia się.
  1. rozwieszenie w okolicy specjalnych budek lęgowych – schronień na czas letni dla nietoperzy. Skrzynki rozwieszone w okolicy bunkra są nowatorskie, wprawdzie znane w Polsce od kilku lat, ale dotąd mało stosowane. Opracowane zostały w Wielkiej Brytanii i jak dotąd stosowane są w kilku krajach, przy czym polski model jest nieco inny niż brytyjski. Budki są dość duże i ciężkie, mają specjalną konstrukcję, są z trwałego drewna (dąb, buk, ewentualnie olcha). Budki tej konstrukcji są już testowane w Polsce i zaobserwowano, że służą one aż 12 gatunkom nietoperzy (czyli prawie połowie z wszystkich występujących w naszym kraju). 
  2. zainstalowanie tablicy informacyjnej na temat projektu i ochrony nietoperzy.
  3. działania edukacyjne – prelekcje głównie dla ludności lokalnej, aby pomóc lepiej zrozumieć rolę, jaką pełnią dla nich nietoperze oraz podejmowane przez nas działania a zagospodarowanie postrzeganych jako bałagan starych schronów poprawi estetykę otoczenia. 

Finansowanie