Gmina z werwą

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czas trwania projektu: 
2021-11-01  –  2023-10-31

Obszar realizacji projektu: 
Dolny Śląsk, ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Baryczy

Najważniejszym celem naszego projektu jest zwiększenie bezpośredniego zaangażowania mieszkańców Doliny Baryczy w działania na rzecz przyrody. Wspieramy więc wszelkie inicjatywy lokalne, które związane są z ochroną bioróżnorodności i klimatu, z energią odnawialną i we współpracy z partnerami projektu (Polski, Węgier i Słowacji) i przedstawicielami samorządów lokalnych, staramy się je rozwijać. Naszym celem jest również wspólne wypracowanie strategii stworzenia w Dolinie Baryczy wioski samowystarczalnej energetycznie na wzór wiosek z Niemiec oraz inspirowanie mieszkańców do własnych działań i pomysłów. Dodatkowo propagujemy wolontariat wśród mieszkańców Doliny Baryczy oraz pracowników dolnośląskich firm na rzecz przywracania siedlisk rodzimych roślin i ptaków. 

Przywracanie siedlisk rodzimych roślin i ptaków w Dolinie Baryczy, czyli nasza Zielona Siłownia – kosimy trawy, karczujemy niewielkie drzewka oraz usuwamy inwazyjne gatunki roślin, szykując siedliska przyjazne bekasom, gąsiorkom czy kosaćcom syberyjskim. Edukujemy w zakresie ochrony bioróżnorodności, klimatu oraz energii odnawialnych. Realizujemy warsztaty z projektowania i tworzenia własnych urządzeń solarnych, jak chociażby solarna suszarka do ziół i grzybów, solarny prysznic czy zapalniczka. Tworzymy (tj. remontujemy, wyposażamy) Centrum Edukacyjne w Korzeńsku. Wspieramy obywatelskie inicjatywy proekologiczne, poprzez realizację wybranych z nich czy to bezpośrednio w projekcie czy też poprzez doradztwo w  postępowaniu (zgłoszenie do budżetu obywatelskiego, wykonanie we własnym zakresie, pozyskanie funduszy lokalnie lub z zewnątrz, zaplanowanie działań itp.).

Partnerzy