opis melisy Braillem

O projekcie

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) ma na celu spowodować, by kontakt z przyrodą był dostępny  dla każdego. Dla prawie 80 milionów ludzi w Europie życie codzienne jest związane z wieloma różnymi barierami. Dostęp do przyrody jest często trudny dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy zamiast schodów nie wystarczą, aby uczynić miejsce wolnym od ograniczeń. Wszelkie usługi powinny być łatwo dostępne dla każdego, bez pomocy z zewnątrz. Służą temu np. podjazdy, język znaków, tablice opisane Braillem, informacje głosowe.

Ośrodki ochrony przyrody i edukatorzy przyrodniczy, którzy chcą zapoznać się z tematem edukacji przyrodniczej bez barier, mają do dyspozycji niewiele praktycznych materiałów. Dlatego też osoby niepełnosprawne są w dużej mierze wykluczone z edukacji ekologicznej. W tym projekcie chcemy zająć się tym oczywistym brakiem. Potrzebujemy bardziej wolnego od barier dostępu do przyrody, aby każdy mógł jej doświadczyć. W naszym projekcie opracowujemy wytyczne dotyczące przystosowania ścieżek przyrodniczych oraz inne propozycje wspierające wolny od barier kontakt z przyrodą. Dostarcza ona dobrych przykładów z czterech krajów europejskich: Polski, Węgier, Austrii i Niemiec. Poprzez ten projekt chcemy promować integrację osób niepełnosprawnych w UE i inspirować wszystkich Europejczyków do działania na rzecz przyrody.

Projekt ma na celu pomóc edukatorom ekologicznym poznać sposoby zwiększania dostępności ich działań dla niepełnosprawnych. Opracowane wytyczne podsuwają pomysły i wspierają w projektowaniu oferty.