Materiały edukacyjne

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) chce wspierać edukację dorosłych w zakresie doświadczeń przyrodniczych poprzez opracowywanie, testowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Koncentruje się on na rozwijaniu umiejętności edukatorów przyrodniczych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i zawiera wskazówki dotyczące dwóch głównych zagadnień:
  1. W jaki sposób osoby pracujące w dziedzinie edukacji ekologicznej mogą poprawić swoją ofertę zajęć przyrodniczych z przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych?
  2. W jaki sposób można przygotować i/lub zmienić ścieżki przyrodnicze do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne bez opieki.

Opracowany materiał umożliwia jego użytkownikom wyznaczanie osobistych celów pedagogicznych i śledzenie sukcesu dzięki odpowiednim listom kontrolnym. Cały materiał jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców w ramach licencji Creative Commons na tej stronie internetowej.

Nasze materiały edukacyjne są podzielone na 4 grupy (link przekierowuje do odpowiedniej zakładki na stronie projektu):

Zajęcia przyrodnicze z przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych

Samodzielny kontakt z przyrodą

Eliminowanie barier fizycznych

Eliminowanie barier komunikacyjnych

Każda część zawiera wytyczne dotyczące stosownych kwestii, jak również przykłady najlepszych praktyk z różnych krajów europejskich. Listy kontrolne do planowania pedagogicznego i informacje zwrotne uzupełniają ofertę i wspierają edukatorów w przygotowaniu i ocenie ofert.

Tutaj na pewno znajdziesz coś, co poszerzy Twoją ofertę i zdobędziesz nowe umiejętności!