Gołąb miejski

liczebność i tendencja
Średnio liczny ptak lęgowy miast, najliczniejszy w największych miastach kraju.

biotop lęgowy
Gatunek typowy dla zabudowy miejskiej. Zwykle gniazduje kolonijnie na budynkach: na strychach, poddaszach, parapetach, balkonach, wieżach kościelnych itp.

podstawowy pokarm
Nasiona i owoce roślin zielnych i traw.

migracja
Gatunek wybitnie osiadły, w obrębie naszych miast spędzający cały rok.

zasiedlanie budek lęgowych
Nie zasiedla budek lęgowych.

zagrożenia
Największym zagrożeniem dla piskląt są drapieżniki m.in. sroki, wrony siwe, kuny i koty domowe.

sposoby ochrony
Dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim.