Oknówka

liczebność i tendencja
Liczny bądź bardzo liczny gatunek lęgowy kraju, utrzymujący się na stałym poziomie liczebności.

biotop lęgowy
Gatunek silnie synantropijny pojawiający się na najbardziej zurbanizowanych terenach tj. osiedlach ludzkich (głównie miasta), śródmieściach, w tym miejskich blokowiskach. Poza tym występuje na terenach wiejskich, gdzie zakłada kolonie lęgowe na zewnętrznych ścianach budynków gospodarczych jak i mieszkalnych.

podstawowy pokarm
Drobne owady latające, głównie muchówki, meszki i komary.

migracja
Oknówka jest migrantem długodystansowym zimującym w subsaharyjskiej Afryce.

zasiedlanie budek lęgowych
Nie zasiedla budek lęgowych.

zagrożenia
Płoszenie z okolic domostw, ze względu na brudzenie odchodami elewacji czy chodników pod gniazdami. Niszczenie gniazd.

sposoby ochrony
Montowanie pod gniazdami półki redukującej zabrudzenie. Pomocne może też być odciągnięcie ptaków od potencjalnie konfliktowych miejsc przez stworzenie im odpowiednich warunków do umieszczenia gniazd w innym miejscu.