Płomykówka

liczebność i tendencja
Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący silny spadek liczebności.

biotop lęgowy
Gatunek silnie synantropijny, zamieszkujący tereny rolnicze i obrzeża miast. Gniazduje w obiektach sakralnych (wieże kościelne, sygnaturki, strychy), w budynkach gospodarczych i blokach mieszkalnych. Czasami składa jaja w gołębnikach.

podstawowy pokarm
Drobne ssaki (norniki, myszy, ryjówki). Rzadziej małe ptaki wróblowate, nietoperze, płazy i owady (ćmy).

migracja
Gatunek osiadły, w obrębie naszych miast i wsi spędzający cały rok.

zasiedlanie budek lęgowych
Zasiedla odpowiednio przygotowane dla niej budki lęgowe, które zawiesza się wewnątrz budynków gospodarczych.

zagrożenia
Nieprawidłowo przeprowadzane remonty budynków. Mroźne i śnieżne zimy oraz drapieżniki jak np. kuny, koty. Prześladowanie i tępienie jej przez ludzi, w wyniku starodawnych przesądów.

sposoby ochrony
Pozostawianie otworów wlotowych do remontowanych budynków. Wywieszanie odpowiednio przygotowanych dla niej budek lęgowych.