Sierpówka

liczebność i tendencja
Średnio liczny gatunek lęgowy kraju utrzymujący się na stałym poziomie liczebności lub wykazujący niewielki spadek.

biotop lęgowy
Gatunek związany z osiedlami ludzkimi. Gnieździ się na wsiach oraz w średnich i dużych miastach, gdzie preferuje dzielnice z luźniejszą zabudową i dość bogate w zieleń.

podstawowy pokarm
Nasiona i owoce roślin zielnych i traw.

migracja
Gatunek osiadły oraz koczujący.

zasiedlanie budek lęgowych
Nie zasiedla budek lęgowych.

zagrożenia
Największym zagrożeniem dla piskląt są drapieżniki m.in. sroki, wrony siwe, kuny i koty domowe.

sposoby ochrony
Dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim.