Wróbel

liczebność i tendencja
Liczny gatunek lęgowy wykazujący w ostatnich latach silny spadek liczebności.

biotop lęgowy
Wróbel to ptak bardzo ściśle związany z osiedlami ludzkimi. Gniazdo wije w szczelinach spękanych murów jak również w elementach konstrukcyjnych budynków i budowli (rynnach, otworach wentylacyjnych itp.).

podstawowy pokarm
Dorosłe ptaki żywią się nasionami traw i chwastów. Młode karmione są przez rodziców larwami owadów, jak i dorosłymi owadami.

migracja
Gatunek wybitnie osiadły, w obrębie naszych miast i wsi spędzający cały rok.

zasiedlanie budek lęgowych
Budki lęgowe zasiedla niezwykle rzadko i zazwyczaj tylko te zawieszane na ścianach budynków.

zagrożenia
Spadek liczebności związany z niszczeniem gniazd i lęgów w trakcie nieprawidłowo przeprowadzanych renowacji budynków mieszkalnych.

sposoby ochrony
Wywieszanie budek lęgowych na ścianach budynków, ale możliwie jak najbliżej poprzedniego umiejscowienia gniazda.