Pójdźka

liczebność i tendencja
Nieliczny ptak lęgowy kraju wykazujący silny spadek liczebności.

biotop lęgowy
Gatunek związany głównie z krajobrazem rolniczym, ale można go spotkać także na obrzeżach miast. Lęgnie się na strychach, w budynkach gospodarczych czy otworach wentylacyjnych.

podstawowy pokarm
Owady (chrząszcze, ćmy, szarańczaki), dżdżownice oraz niewielkie gryzonie. Rzadziej drobne ptaki lub płazy.

migracja
Gatunek wybitnie osiadły, w obrębie naszych miast i wsi spędzający cały rok.

zasiedlanie budek lęgowych
Zasiedla odpowiednio przygotowane dla niej budki lęgowe, które można zawiesić na ścianie budynku, słupie czy drzewie.

zagrożenia
Niekorzystne zmiany w rolnictwie tj. wzrost użycia środków chemicznych oraz zanik łąk i pastwisk. Mroźne i śnieżne zimy oraz drapieżniki jak np. kuny, koty. Prześladowanie i tępienie jej przez ludzi, w wyniku starodawnych przesądów.

sposoby ochrony
Wywieszanie odpowiednio przygotowanych dla niej budek lęgowych.