Kawka

liczebność i tendencja
Średnio liczny ptak lęgowy kraju wykazujący (od lat 80-tych XX w.) stopniowy spadek.

biotop lęgowy
Gatunek zasiedlający tereny wiejskie, jak również podmiejskie oraz centra dużych miast. Kolonie lęgowe zamieszkują stare parki, budynki mieszkalne (kominy, przewody wentylacyjne, szczeliny w murach) i inne konstrukcje wybudowane przez człowieka.

podstawowy pokarm
Wszystkożerna – owady i ich larwy, drobne gryzonie, ślimaki, nasiona zbóż i traw, jadalne odpady.

migracja
Kawka jest gatunkiem częściowo osiadłym. Część populacji (głównie ptaki z północy i wschodu) podejmuje krótkodystansowe wędrówki.

zasiedlanie budek lęgowych
Zasiedla budki lęgowe odpowiedniego typu.

zagrożenia
Nieprawidłowo przeprowadzane remonty budynków.

sposoby ochrony
Wywieszanie budek lęgowych (typu D) w odpowiednich miejscach (na budynku lub na drzewie).