Jerzyk

liczebność i tendencja
Liczny bądź średnio liczny ptak lęgowy kraju, wykazujący stopniowe zmniejszanie liczebności.

biotop lęgowy
Większość populacji jerzyków zamieszkuje miasta, zakładając kolonie lęgowe w wysokich budynkach (stare kamienice, kilkupiętrowe bloki mieszkalne).

podstawowy pokarm
Głównie drobne owady, takie jak komary, które chwyta w locie.

migracja
Jerzyk jest migrantem długodystansowym zimującym w Afryce na południe od Sahary.

zasiedlanie budek lęgowych
Zasiedla odpowiedniego typu budki lęgowe.

zagrożenia
Źle przeprowadzane renowacje budynków m.in. zamurowywanie żywych ptaków w gniazdach poprzez zatkanie otworów stropodachu w okresie lęgowym. Także zastępowanie starego budownictwa nowym.

sposoby ochrony
Wywieszanie odpowiedniego typu budek lęgowych.