Kopciuszek

liczebność i tendencja
Nieliczny bądź średnio liczny gatunek lęgowy kraju wykazujący niewielki trend spadkowy.

biotop lęgowy
Gatunek typowy dla terenów wiejskich i krajobrazu rolniczego. Zasiedla także ludzkie osiedla typu podmiejskiego oraz centra dużych miast. Gniazdo zbudowane z łodyg traw, mchu, korzonków i innego materiału roślinnego umiejscawia zawsze w miejscu osłoniętym od góry tj. pod okapem dachu, w szczelinie muru, a nawet w zakamarkach maszyn rolniczych.

podstawowy pokarm
Drobne owady i ich larwy oraz niewielkie ślimaki.

migracja
Migrant krótkodystansowy.

zasiedlanie budek lęgowych
Zasiedla budki lęgowe odpowiedniego typu.

zagrożenia
Niekorzystne zmiany w rolnictwie tj. wzrost użycia środków chemicznych oraz zanik łąk i pastwisk. Drapieżniki jak np. kuny, koty.

sposoby ochrony
Wywieszanie półotwartych budek lęgowych.