Borowiec

biotop lęgowy Gatunek związany głównie z dużymi drzewami dziuplastymi (duże kompleksy leśne, parki, zadrzewienia w dolinach rzecznych). W ostatnich latach coraz częściej odnotowywany w budynkach, głównie w blokach z prefabrykatów. zimowanie Hibernujące osobniki spędzają zimę w dziuplach starych drzew, jak również w różnego rodzaju zakamarkach budynków mieszkalnych. podstawowy pokarm Owady chwytane w locie. Żywi się…

Gacek brunatny

biotop lęgowy Gatunek związany z różnego typu zadrzewieniami tj. lasami, parkami, sadami. Kolonie lęgowe mogą być także zlokalizowane na strychach budynków usytuowanych w pobliżu zadrzewień. zimowanie Hibernujące osobniki spędzają zimę w pobliżu swoich lęgowisk. Na zimowe schronienia wybierają najczęściej piwnice, a także sztolnie, forty, schrony i studnie. podstawowy pokarm Owady (nocne motyle, muchówki, drobne chrząszcze,…

Gacek szary

biotop lęgowy Gatunek występujący na wsiach i obrzeżach miast z luźną zabudową. Preferuje otwarte tereny rolnicze. Kolonie lęgowe często są zlokalizowane na strychach budynków. zimowanie Hibernujące osobniki spędzają zimę w pobliżu swoich lęgowisk. Prawdopodobnie mogą zimować na strychach, gdzie w sezonie lęgowym się rozmnażały. podstawowy pokarm Owady (nocne motyle, muchówki, drobne chrząszcze, gąsienice) oraz pajęczaki…

Karlik malutki

biotop lęgowy Gatunek preferujący obszary rolniczo-leśne. Można go spotkać na wsiach oraz obrzeżach miast. Na swoje schronienia lęgowe bardzo często wybiera różnego rodzaju szczeliny w budynkach mieszkalnych. zimowanie Hibernujące osobniki spędzają zimę w naziemnych częściach budynków – w różnego rodzaju szczelinach w murze, na strychach, w kościołach. podstawowy pokarm Drobne owady m.in. muchówki (np. komary)…

Mroczek posrebrzany

biotop lęgowy Nietoperz spotykany na terenach rolniczych, zalesionych jak i w wysokich górach. Poza tym, jako gatunek synantropijny, może występować w wysokich budynkach w centrach dużych miast. zimowanie Zimuje najczęściej w budynkach, kryjąc się w szczelinach ścian i dachów. Jako gatunek zimnolubny może przebywać w miejscach słabo izolowanych. podstawowy pokarm Jego pożywienie stanowią głównie drobne…

Mroczek późny

biotop lęgowy Gatunek silnie synantropijny, występujący na terenach wiejskich i miejskich oraz w ich najbliższym otoczeniu. zimowanie Nietoperz zimujący najczęściej w tych samych miejscach, w których się rozmnaża latem. Hibernuje w nadziemnych częściach budynków (szczeliny na strychach lub w murach), rzadziej w fortach, schronach, jaskiniach lub sztolniach. podstawowy pokarm Jego pożywienie stanowią głównie większe gatunki…

Nocek duży

biotop lęgowy Gatunek związany z obszarami o dużym zalesieniu. Najczęściej poluje w dużych, prześwietlonych lasach o słabo rozwiniętym podszycie, parkach i sadach. Jego kolonie lęgowe zlokalizowane są głównie w obszernych i ciepłych strychach budynków m.in. kościołów. zimowanie Hibernujące osobniki spędzają zimę w obiektach podziemnych: jaskiniach, sztolniach, schronach, fortach i dużych piwnicach. podstawowy pokarm Chrząszcze z…