Borowiec

biotop lęgowy Gatunek związany głównie z dużymi drzewami dziuplastymi (duże kompleksy leśne, parki, zadrzewienia w dolinach rzecznych). W ostatnich latach coraz częściej odnotowywany w budynkach,…

Gacek brunatny

biotop lęgowy Gatunek związany z różnego typu zadrzewieniami tj. lasami, parkami, sadami. Kolonie lęgowe mogą być także zlokalizowane na strychach budynków usytuowanych w pobliżu zadrzewień.…

Gacek szary

biotop lęgowy Gatunek występujący na wsiach i obrzeżach miast z luźną zabudową. Preferuje otwarte tereny rolnicze. Kolonie lęgowe często są zlokalizowane na strychach budynków. zimowanie…

Karlik malutki

biotop lęgowy Gatunek preferujący obszary rolniczo-leśne. Można go spotkać na wsiach oraz obrzeżach miast. Na swoje schronienia lęgowe bardzo często wybiera różnego rodzaju szczeliny w…

Mroczek posrebrzany

biotop lęgowy Nietoperz spotykany na terenach rolniczych, zalesionych jak i w wysokich górach. Poza tym, jako gatunek synantropijny, może występować w wysokich budynkach w centrach…

Mroczek późny

biotop lęgowy Gatunek silnie synantropijny, występujący na terenach wiejskich i miejskich oraz w ich najbliższym otoczeniu. zimowanie Nietoperz zimujący najczęściej w tych samych miejscach, w…

Nocek duży

biotop lęgowy Gatunek związany z obszarami o dużym zalesieniu. Najczęściej poluje w dużych, prześwietlonych lasach o słabo rozwiniętym podszycie, parkach i sadach. Jego kolonie lęgowe…