Nocek duży

biotop lęgowy
Gatunek związany z obszarami o dużym zalesieniu. Najczęściej poluje w dużych, prześwietlonych lasach o słabo rozwiniętym podszycie, parkach i sadach. Jego kolonie lęgowe zlokalizowane są głównie w obszernych i ciepłych strychach budynków m.in. kościołów.

zimowanie
Hibernujące osobniki spędzają zimę w obiektach podziemnych: jaskiniach, sztolniach, schronach, fortach i dużych piwnicach.

podstawowy pokarm
Chrząszcze z rodziny biegaczowatych, gąsienice motyli, świerszcze i turkucie, które wyszukuje za pomocą słuchu (nie używając przy tym echolokacji) i zbiera z powierzchni ziemi.

migracja
Może podejmować dalekie wędrówki między miejscami rozrodu a hibernacji.

zasiedlanie budek lęgowych
.

zagrożenia
Źle przeprowadzone prace remontowe. Wypłaszanie zwierząt z ich kryjówek w okresie zimowania oraz w sezonie lęgowym.

sposoby ochrony
Odpowiednio przeprowadzony monitoring i analizy zapobiegające negatywnym skutkom ewentualnych prac remontowych. Podjęcie działań ochronnych i adaptacyjnych, polegających na zabezpieczeniu stanu i trwałości stanowisk oraz wprowadzeniu adaptacji poprawiających warunki bytowe oraz bezpieczeństwo nietoperzy.