Mroczek posrebrzany

biotop lęgowy
Nietoperz spotykany na terenach rolniczych, zalesionych jak i w wysokich górach. Poza tym, jako gatunek synantropijny, może występować w wysokich budynkach w centrach dużych miast.

zimowanie
Zimuje najczęściej w budynkach, kryjąc się w szczelinach ścian i dachów. Jako gatunek zimnolubny może przebywać w miejscach słabo izolowanych.

podstawowy pokarm
Jego pożywienie stanowią głównie drobne muchówki, chruściki i inne owady odbywające w nocy rójkę nad wodą.

migracja
Gatunek migrujący, regularnie przemieszczający się między zimowiskami a miejscami rozrodu.

zasiedlanie budek lęgowych
Może zasiedlać odpowiedniego typu budki lęgowe.

zagrożenia
Wypłaszanie zwierząt z ich kryjówek w okresie zimowania oraz w sezonie lęgowym.

sposoby ochrony
Odpowiednio przeprowadzony monitoring i analizy zapobiegające negatywnym skutkom ewentualnych prac remontowych. Zachowanie istniejących stanowisk, zwłaszcza schronień kolonii rozrodczych. Wywieszanie odpowiedniego typu budek lęgowych.