Borowiec

biotop lęgowy
Gatunek związany głównie z dużymi drzewami dziuplastymi (duże kompleksy leśne, parki, zadrzewienia w dolinach rzecznych). W ostatnich latach coraz częściej odnotowywany w budynkach, głównie w blokach z prefabrykatów.

zimowanie
Hibernujące osobniki spędzają zimę w dziuplach starych drzew, jak również w różnego rodzaju zakamarkach budynków mieszkalnych.

podstawowy pokarm
Owady chwytane w locie. Żywi się głównie dużymi chrząszczami i motylami nocnymi, ale poluje także na małe muchówki.

migracja
Podejmuje wędrówki do ok. 1000km.

zasiedlanie budek lęgowych
W sezonie lęgowym może zasiedlać odpowiedniego typu budki lęgowe.

zagrożenia
Źle przeprowadzane renowacje budynków (m.in. zamurowywanie żywych osobników) bez wcześniejszego rozeznania i konsultacji ze specjalistami. Wypłaszanie zwierząt z ich kryjówek w okresie zimowania oraz w sezonie lęgowym.

sposoby ochrony
Odpowiednio przeprowadzony monitoring i analizy zapobiegające negatywnym skutkom ewentualnych prac remontowych. Pozostawianie otworów wlotowych do remontowanych budynków.