Karlik malutki

biotop lęgowy
Gatunek preferujący obszary rolniczo-leśne. Można go spotkać na wsiach oraz obrzeżach miast. Na swoje schronienia lęgowe bardzo często wybiera różnego rodzaju szczeliny w budynkach mieszkalnych.

zimowanie
Hibernujące osobniki spędzają zimę w naziemnych częściach budynków – w różnego rodzaju szczelinach w murze, na strychach, w kościołach.

podstawowy pokarm
Drobne owady m.in. muchówki (np. komary) chwytane w locie.

migracja
Gatunek częściowo osiadły.

zasiedlanie budek lęgowych
.

zagrożenia
Źle przeprowadzone prace remontowe. Wypłaszanie zwierząt z ich kryjówek w okresie zimowania oraz w sezonie lęgowym.

sposoby ochrony
Odpowiednio przeprowadzony monitoring i analizy zapobiegające negatywnym skutkom ewentualnych prac remontowych. Pozostawianie drzew dziuplastych. Wywieszanie odpowiedniego typu budek lęgowych.