Gacek brunatny

biotop lęgowy
Gatunek związany z różnego typu zadrzewieniami tj. lasami, parkami, sadami. Kolonie lęgowe mogą być także zlokalizowane na strychach budynków usytuowanych w pobliżu zadrzewień.

zimowanie
Hibernujące osobniki spędzają zimę w pobliżu swoich lęgowisk. Na zimowe schronienia wybierają najczęściej piwnice, a także sztolnie, forty, schrony i studnie.

podstawowy pokarm
Owady (nocne motyle, muchówki, drobne chrząszcze, gąsienice) oraz pajęczaki zbierane z powierzchni liści.

migracja
Gatunek osiadły.

zasiedlanie budek lęgowych
W sezonie lęgowym może zasiedlać odpowiedniego typu budki lęgowe.

zagrożenia
Zanikanie starych sadów i usuwanie dziuplastych drzew z parków. Źle przeprowadzone prace remontowe strychów. Wypłaszanie zwierząt z ich kryjówek w okresie zimowania oraz w sezonie lęgowym.

sposoby ochrony
Odpowiednio przeprowadzony monitoring i analizy zapobiegające negatywnym skutkom ewentualnych prac remontowych. Pozostawianie drzew dziuplastych. Wywieszanie odpowiedniego typu budek lęgowych.