Opis projektu

Obecnie największym problemem ekologicznym na świecie są szybko postępujące zmiany klimatu, które niosą ze sobą katastrofalne skutki. Sytuacja ta jest trudna w rozwiązaniu lub chociażby spowolnieniu, ponieważ składa się na nią bardzo dużo zmiennych. Nie wystarczy ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, trzeba także oczyścić morza i oceany, a więc wcześniej rzeki oraz nasze podwórka z odpadów, które…

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) chce wspierać edukację dorosłych w zakresie doświadczeń przyrodniczych poprzez opracowywanie, testowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Koncentruje się on na rozwijaniu umiejętności edukatorów przyrodniczych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i zawiera wskazówki dotyczące dwóch głównych zagadnień: W jaki…

O projekcie

O projekcie

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) ma na celu spowodować, by kontakt z przyrodą był dostępny  dla każdego. Dla prawie 80 milionów ludzi w Europie życie codzienne jest związane z wieloma różnymi barierami. Dostęp do przyrody jest często trudny dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy…

O projekcie

O projekcie

Kim są nasi skrzydlaci sublokatorzy? Skrzydlaci Sublokatorzy to mieszkańcy naszych budynków. Przeciętny mieszkaniec miasta często nie dostrzega ich obecności, a prawie na pewno ich nie rozpoznaje. Tymczasem dla tych zwierząt jest to często ostatnia możliwość przetrwania, A ponadto, wiele z nich to nasi sprzymierzeńcy, ponieważ zjadają wielką ilość dokuczliwych owadów. Dlaczego edukowanie społeczeństwa w temacie…

Nr projektu

Umowa dotacji: 2014-1-PL01-KA104-001069 Projekt pt. Rozwój zasobów edukacyjnych Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna” realizowany w ramach umowy nr 2014-1-PL01-KA104-001069.Narodową Agencją dla programu ERASMUS+ jest w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Finansowanie

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Program Erasmus+ Unii Europejskiej, Akcja 1, kategoria: projekty mobilności kadry edukacji dorosłych,zorganizowane kursy albo innego typu formy szkoleniowe za granicą wspierające rozwój zawodowy kadry zajmującej się edukacją dorosłych. Program Erasmus+ Unii Europejskiej, Akcja 1, kategoria: projekty mobilności kadry edukacji dorosłych, zorganizowane kursy albo innego typu formy szkoleniowe…