Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) chce wspierać edukację dorosłych w zakresie doświadczeń przyrodniczych poprzez opracowywanie, testowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Koncentruje się on na rozwijaniu umiejętności edukatorów przyrodniczych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i zawiera wskazówki dotyczące dwóch głównych zagadnień: W jaki…

O projekcie

O projekcie

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) ma na celu spowodować, by kontakt z przyrodą był dostępny  dla każdego. Dla prawie 80 milionów ludzi w Europie życie codzienne jest związane z wieloma różnymi barierami. Dostęp do przyrody jest często trudny dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy…