Materiały edukacyjne

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) chce wspierać edukację dorosłych w zakresie doświadczeń…

O projekcie

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) ma na celu spowodować, by kontakt z…

Czynna ochrona siedlisk

Projekt polega na przeprowadzeniu licznych prac ochrony przyrody mających na celu poprawę warunków bytowania kilku gatunków ptaków i roślin.