Opis projektu

Obecnie największym problemem ekologicznym na świecie są szybko postępujące zmiany klimatu, które niosą ze sobą katastrofalne skutki. Sytuacja ta jest trudna w rozwiązaniu lub chociażby spowolnieniu, ponieważ składa się na nią bardzo dużo zmiennych. Nie wystarczy ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, trzeba także oczyścić morza i oceany, a więc wcześniej rzeki oraz nasze podwórka z odpadów, które tam zalegają. Chronić tereny zielone, zalesiać coraz więcej obszarów. Zadbać aby ekosystemy zachowywały równowagę. Recykling nie wystarcza w walce z odpadami. Aby ograniczyć zaśmiecenie środowiska najlepiej ograniczyć produkcję śmieci lub samodzielnie wykorzystywać te istniejące. Musimy wspólnie wziąć odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy, w końcu wpływa ono na nasze zdrowie. Na pomysł edukacji społeczeństwa o energii odnawialnej, wykorzystując przy tym produkty odpadowe, które w innej sytuacji zanieczyszczają środowisko, wpadliśmy w czasie prac terenowych na łąkach wraz z grupą członków Stowarzyszenia Ekologicznego Etna. Pracując w Dolinie Baryczy na rzecz przywrócenia naturalnych siedlisk dla m.in bekasa, wycinając drzewa i oczyszczając łąki z różnych odpadów, nasza grupa przyjaciół postanowiła wspomóc lokalną społeczność w zadbaniu o środowisko, w którym żyją. Dolina Baryczy jest bardzo cennym przyrodniczo terenem, a „Stawy Milickie” jest największym ornitologicznym rezerwatem w Polsce. Wpływ zmian klimatu jest zauważalny w całym kraju, a Dolina Baryczy to unikalne miejsce warte ochrony. W ramach projektu zaplanowaliśmy przeprowadzenie szeregu warsztatów w szkołach dla dzieci i młodzieży gdzie uczylibyśmy jak własnoręcznie wykonać urządzenia wykorzystujące energię słoneczną. Warsztaty miały być przeprowadzone również na kilku tamtejszych festynach. Chcieliśmy wspierać ochronę klimatu korzystając z odnawialnej energii i pomagać mieszkańcom niskim kosztem tworzyć pożyteczne urządzenia jak suszarki do owoców, grzybów czy ziół, a nawet ogrzewać domy. Chcieliśmy pokazać jak prostymi metodami chronić klimat może każdy, pokazać alternatywne źródła energii uwzględniając ich potrzeby i jednocześnie zwrócić uwagę na powagę problemu zmian klimatu.