Cele projektu

Celem projektu Rozwój zasobów edukacyjnych Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna” było zwiększenie kompetencji członków organizacji w edukacji ekologicznej, w takich dziedzinach jak: ochrona przyrody, oszczędzanie energii i…

Mobilności

Podstawowym działaniem w projektach Erasmus+ są tzw. mobilności. Są to wyjazdy zagraniczne w celu odbycia lub przeprowadzenia szkolenia. W naszym wypadku były to wizyty studyjne…

W kraju

Uczestnicy wyjazdów studyjnych prowadzą w kraju zajęcia, w których wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności. Najczęściej są to zajęcia poświęcone poznawaniu przyrody, ale też organizacja wolontariatu…