Cele projektu

Cele projektu

Celem projektu Rozwój zasobów edukacyjnych Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna” było zwiększenie kompetencji członków organizacji w edukacji ekologicznej, w takich dziedzinach jak: ochrona przyrody, oszczędzanie energii i wykorzystanie odpowiednich jej źródeł, metody ochrony środowiska i przyrody w domu i w jego otoczeniu, a także w organizacji wolontariatu dla przyrody i praktycznych warsztatów na temat metod ochrony środowiska….

Mobilności

Mobilności

Podstawowym działaniem w projektach Erasmus+ są tzw. mobilności. Są to wyjazdy zagraniczne w celu odbycia lub przeprowadzenia szkolenia. W naszym wypadku były to wizyty studyjne w organizacjach o dużym doświadczeniu w edukacji i ochronie przyrody. Organizacje przyjmujące zapewniły program pobytu dostosowany do potrzeb wskazanych przez organizację wysyłającą, a zdefiniowanych wspólnie z uczestnikami. Odbyły się 4…

W kraju

W kraju

Uczestnicy wyjazdów studyjnych prowadzą w kraju zajęcia, w których wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności. Najczęściej są to zajęcia poświęcone poznawaniu przyrody, ale też organizacja wolontariatu do jej ochrony. Są też warsztaty związane z energią odnawialną, metodami pro-przyrodniczego gospodarowania w ogrodzie i otoczeniu domu, wykorzystaniu ziół, czy fotografii przyrodniczej. O projekcie rozmawialiśmy też kilkakrotnie w radio…