Cele projektu


Celem projektu Rozwój zasobów edukacyjnych Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna” było zwiększenie kompetencji członków organizacji w edukacji ekologicznej, w takich dziedzinach jak: ochrona przyrody, oszczędzanie energii i wykorzystanie odpowiednich jej źródeł, metody ochrony środowiska i przyrody w domu i w jego otoczeniu, a także w organizacji wolontariatu dla przyrody i praktycznych warsztatów na temat metod ochrony środowiska.

Działania, jakie zaplanowano w ramach projektu to głównie szkolenia w ramach wymiany zagranicznej (tzw. mobilności) odbywające się w organizacjach o dużym doświadczeniu w tematyce projektu. Przewidziano wizyty studyjne do 4 partnerów w 3 krajach.

Głównym wskaźnikiem sukcesu było zwiększenie aktywności uczestników i całej organizacji w edukacji dla dorosłych.

Projekt przewidywał przeprowadzenie różnego rodzaju zajęć dla około 1000 osób dorosłych i pozyskanie 50 nowych wolontariuszy.

Założono, że dzięki wzmocnieniu potencjału Etny powstaną nowe programy edukacyjne Stowarzyszenia, o zasięgu regionalnym, a nawet międzynarodowym.

Założenia projektu zostały zrealizowane.