W kraju

Uczestnicy wyjazdów studyjnych prowadzą w kraju zajęcia, w których wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności.

Najczęściej są to zajęcia poświęcone poznawaniu przyrody, ale też organizacja wolontariatu do jej ochrony. Są też warsztaty związane z energią odnawialną, metodami pro-przyrodniczego gospodarowania w ogrodzie i otoczeniu domu, wykorzystaniu ziół, czy fotografii przyrodniczej.

O projekcie rozmawialiśmy też kilkakrotnie w radio (Polskie Radio Wrocław i Akademickie Radio Luz). Audycje spotkały się z odzewem, między innymi pozyskaniem wolontariuszy biorących udział w czynnej ochronie przyrody.

Oprócz odbiorców krajowych, prowadziliśmy zajęcia dla kilku grup zagranicznych, między innymi z Anglii, Niemiec, Kanady.

Zajęcia poświęcone obserwowaniu ptaków

Zajęcia poświęcone obserwowaniu ptaków

Grupa z Anglii po raz pierwszy obserwuje zaganiacza (ptak ten nie występuje w Wielkiej Brytanii)

Grupa z Anglii po raz pierwszy obserwuje zaganiacza

Zajęcia praktyczne - sadzenie starych odmian jabłoni

Zajęcia praktyczne – sadzenie starych odmian jabłoni

Kadra szkoliła się także podczas webinarów, organizowanych przez Global Nature Fund

Kadra szkoliła się także podczas webinarów Global Nature Fund

Wolontariusze mają szanse na bliskie spotkania z przyrodą

Wolontariusze mają szanse na bliskie spotkania z przyrodą

Zajęcia praktyczne - budowa paneli słonecznych z materiałów z odzysku

Warsztaty z budowy paneli słonecznych z materiałów z odzysku

Tu powstaje stacja terenowa, w której odbywać się będą warsztaty edukacyjne

Przyszła stacja terenowa, m.in. na warsztaty edukacyjne

Dotarcie na wyspę, gdzie będą pracować dla przyrody to dla wolontariuszy przygoda sama w sobie

Dotarcie na wyspę, to frajda dla wolontariuszy

Każda z 4 radiowych audycji trwała ponad pół godziny

Każda z 4 radiowych audycji trwała ponad pół godziny

Kadra szkoliła się także podczas webinarów, organizowanych przez Global Nature Fund

Wolontariusze malują płot przy stacji