Oferta

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” i Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
oferują
przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń
w zakresie rozwiązywania konfliktów między przyrodą i człowiekiem w budynkach

Zajęcia prowadzone będą w ramach projektu Skrzydlaci sublokatorzy – program edukacyjny o ptakach i nietoperzach zamieszkujących budynki. Tematyka zajęć to obecność ptaków i nietoperzy w budynkach (nie tylko mieszkalnych), wynikające stąd konsekwencje przyrodnicze, prawne, techniczne, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Termin i miejsce: do uzgodnienia z zainteresowaną grupą, jesienią 2016, ew. zimą, w miejscowości w której zbieże się grupa odbiorców.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe.

Koszt: szkolenia są nieodpłatne, organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek.

Odbiorcy: osoby zawodowo związane z projektowaniem, wykonawstwem, nadzorem prac budowlanych w nowych i istniejących budynkach. Przykładowo: inwestorzy prowadzący docieplenia, zarządcy budynków, urzędnicy wydający pozwolenia lub prowadzący nadzór budowlany, straż miejska lub policja itd. Liczba grup jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Korzyści: zapoznanie ze stanem prawnym i konsekwencjami dla inwestorów i wykonawców, poznanie zasad prowadzenia prac w zakresie wymogów formalnych i rozwiązań technicznych, dostęp do indywidualnego doradztwa dla uczestników szkolenia i reprezentowanych przez nich instytucji, materiały szkoleniowe.

Chęć uczestnictwa w szkoleniach prosimy nadsyłać za pomocą poniższego formularza zgłoszeń.

    Zapytania: Informacji o szkoleniach i o projekcie udziela Roman Guziak tel. 600 878 006