Wielka Brytania

Wizyta studyjna we wschodniej Anglii miała miejsce w dniach 19-21 sierpnia 2015r.

Suffolk Wildlife Trust, organizacja goszcząca, działa w regionie podobnym do głównego obszaru działania Etny, tj. Doliny Baryczy. Rozległe niziny z dużą ilością płytkich zbiorników wodnych rozciągają się w hrabstwach Suffolk i Norfolk, gdzie działa bliźniaczy do SWT Norfolk Wildlife Trust, także zaangażowany w przeprowadzenie zajęć.  Obie organizacje dużą część edukacji prowadzą w oparciu o posiadane tereny cenne przyrodniczo. Często organizują wydarzenia, zwłaszcza dla pasjonatów i grup rodzinnych.

Na trzydniową wizytę składały się wizyta w rezerwacie Lackford Lakes, gdzie Emma Keeble z SWT przedstawiła działalność tamtejszego ośrodka edukacyjnego i programy kierowane do rodzin, obserwatorów ptaków, fotografów przyrodniczych i innych odwiedzających oraz angażowanie wolontariuszy w pracę centrum. Uczestniczki poznały także różne rodzaje  infrastruktury edukacyjnej w Lackford Lakes oraz Lakenheath. Kolejnym przykładem dobrej praktyki było nowoczesne centrum edukacyjne (visitor centre) w Cley, prowadzone przez Norfolk Wildlife Trust. Program zamknęła wizyta na targach ornitologicznych w Egleton nad jeziorem Rutland Water, wielkiej imprezie edukacyjnej i pozyskującej fundusze na projekty ochrony przyrody.

W zorganizowaniu pobytu szczególny udział mieli Julian Roughton i David North, szefowie obu Trustów.

Organizacja ścieżki przyrodniczej

Materiały do zajęć edukacyjnych z rodzinami

Na ścieżce przyrodniczej

Pokaz obrączkowania ptaków

Cley visitor centre

Spotkanie z załogą Norfolk Wildlife Trust

W Cley visitor centre stosuje się też nowoczesne metody edukacyjne

Na targach przyrodniczych Rutland Water BirdFair

Ukrycie do fotografowania ptaków

Stoisko organizacji chroniącej jerzyki