Oferta

Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” i Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
oferują
przeprowadzenie bezpłatnych zajęć edukacyjnych
dla klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej

Zajęcia prowadzone będą w ramach projektu Skrzydlaci sublokatorzy – program edukacyjny o ptakach i nietoperzach zamieszkujących budynki. Tematem zajęć będzie zapoznanie młodzieży z gatunkami ptaków i nietoperzy, zamieszkującymi budynki mieszkalne oraz spotykanymi w ich sąsiedztwie, pokazanie znaczenia budynków jako miejsca występowania niektórych gatunków dzikich zwierząt, pokazanie zarówno korzyści, jak i potencjalnych problemów wynikających z sąsiedztwa z nimi oraz nauczenie zasad współżycia ze skrzydlatymi sublokatorami.

Zajęcia będą składać się z dwóch części: teoretycznej, odbywającej się w sali lekcyjnej, oraz terenowej, przeprowadzonej na terenie szkoły. Przewidziany czas trwania zajęć to 1 do 2 godzin lekcyjnych: godzina lekcyjna zajęć w klasie oraz opcjonalnie druga godzina zajęć terenowych na terenie szkoły.

Zajęcia będą prowadzone dla grup o wielkości od 15 do 30 osób; preferowana wielkość grupy – około 25 osób.

Zajęcia przewidziano na rok szkolny 2017/18 – dokładne terminy do uzgodnienia.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres se.etna@wp.pl (w załączeniu formularz zgłoszeniowy).

Liczba grup jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych do dalszego wykorzystywania przy pracy z uczniami.

Udział uczniów w zajęciach jest bezpłatny.

    Informacji o projekcie udziela Roman Guziak tel. 600 878 006