Niemcy – Jezioro Bodeńskie

Wyjazd nad Jezioro Bodeńskie odbył się w dniach 20-24 października 2014.

Partnerem wiodącym był: BUND Baden-Württemberg. BUND jest dużą organizacją (oddział w Badenii-Wirtembergii liczy około 90 tys. członków), prowadzącą wieloraką działalność ekologiczną i edukacyjną.

Koordynatorem z ramienia BUND był Thomas Giesinger, koordynator ds. szkolenia wolontariuszy. Partner niemiecki nie tylko zorganizował pobyt na miejscu, ale też skoordynował udział innych organizacji, które również wniosły wkład w realizację programu mobilności.  Były to Stacja Ornitologiczna Instytutu Maxa Plancka (odpowiednik PAN), wydział ochrony środowiska miasta Friedrichshafen, fundacja Global Nature Fund, firmy Naturata i Solarcomplex. Część zajęć poprowadziły koła terenowe BUND w Salem i Marktdorfie.

Szczególny wkład wnieśli Thomas Giesinger, Riek van Noordvijk, Thomas Schäfer, Tillman Stottele, Karl Roth, Gabriela Lindner.

Program pobytu obejmował prezentacje w Umweltzentrum BUND i Vogelwarte Radolfzell w Möggingen, Global Nature Fund w Radolzell, wizyty w Maxcine – multifunkcyjnym interaktywnym ośrodku nt. wędrówek ptaków, poznawanie rezerwatów lokalnych w Konstancji, Möggingen, Salem i Marktdorfie, osiedla ogrzewanego słońcem we Friedrichshafen, wioski energetycznej Büsingen, ekologicznych budynków w Rengoldshausen i Tüfingen, programów ochrony zasobów genetycznych nasion odmian tradycyjnych.

Tematyka wizyt była zróżnicowana, obejmowała miedzy innymi cykliczne szkolenia dla amatorów, liderów i profesjonalistów, organizację wolontariatu międzynarodowego, zarządzanie rezerwatami, wykorzystanie energii słonecznej, badania naukowe z udziałem amatorów, technologie edukacyjne.

Tablica na wieży w rezerwacie Wollmatinger Ried

Centrum edukacyjne BUND w Möggingen

Tablica informacyjna przy mikro-elektrowni słonecznej w Radolfzell

Lokalna kotłownia w Möggingen

Wizyta w osiedlu ogrzewanym słońcem we Friedrichshafen

Wizyta w Global Nature Fund

Prezentacja Thomasa Giessingera w centrum edukacyjnym BUND w Möggingen

Infrastruktura edukacyjna – tablica w Radolfzell