Czynna ochrona siedlisk

Projekt polega na przeprowadzeniu licznych prac ochrony przyrody mających na celu poprawę warunków bytowania kilku gatunków ptaków i roślin.