Termin

Czas trwania: 1.08.2014-31.07.2016

Dwuletni okres trwania projektu obejmował 4 wyjazdy zagraniczne i ciągłe działania w kraju.