Kliknij tu by zobaczyć więcej
opis projektu
Marka lokalna w Serbii
Na podstawie doswiadczeń z Doliny Baryczy nad pięknym serbskim Tamišem tworzona jest marka lokalna o wdzięcznej nazwie Potamišje preporucuje


Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
opis projektu
Ochrona wybranych siedlisk bekasa w Dolinie Baryczy
Projekt polega na przywracaniu otwartego charakteru łąkom, na których wsytępują lub występowały w przeszłości bekasy.


Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - komponent LEADER - Małe Projekty
Kliknij tu by zobaczyć więcej
opis projektu
Czynna ochrona siedlisk ptaków
Projekt polega na poprawie stanu siedlisk wybranych gatunków ptaków


Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - komponent LEADER - Małe Projekty
opis projektu
get grEEN - Environmental Education Network
Projekt współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami z Polski, Niemiec i Hiszpanii w zakresie edukacji ekologicznej kierowanej do osób dorosłych.
Patrz również opis projektu na stronie koordynatora.


Projekt dofinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie
Kliknij tu by zobaczyć więcej
opis projektu
Green Team
Projekt polega na przeszkoleniu w Wielkiej Brytanii kadry do prowadzenia kursów praktycznej ochrony przyrody. Zespół przygotuje program szkoleń i polsko-angielski słownik przydatnych pojęć.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie
opis projektu
Przyrodnicze rymowanki
Wydanie pisanych wierszem książek edukacyjnych o polskiej przyrodzie.


Projekt dofinansowany przez BUND Ortsgruppe Salem
opis projektu
Zrównoważony rozwój obszarów jeziornych
Seria międzynarodowych warsztatów poświeconych kwestiom rozwoju zrónoważonego. Koordynatorem jest Forum Synergies. Miejsca prowadzenia warsztatów Estonia, Polska, Słowenia, Grecja, Francja.


Projekt dofinansowany przez Fondacion de France
opis projektu
Ochrona siedlisk ptaków w rezerwacie "Stawy Milickie"
Prowadzony w Rezerwacie Przyrody "Stawy Milickie" projekt rewitalizacji siedlisk ptaków objętych ochroną w skali europejskiej przyczynia się do poprawy warunków lęgowych i stanu żerowisk bekasa, derkacza, rybitw rzecznej i białowąsej, perkozów, gąsiorka, jarzębatki, bociana białego i bociana czarnego, gęgawy, śmieszki, sieweczki rzecznej. Dzięki nadzorowi ornitologicznemu nad wykaszaniem roslinności wodnej, pomaga też zminimalizować straty w lęgach ptaków gniazdujących w trzcinowiskach i zakładających gniazda na wodzie lub kępach turzyc.
Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - komponent LEADER - Małe Projekty
opis projektu
Wsparcie Lokalnej Grupy Działania Rzeki Tamiš w Serbii
W ramach współpracy Stowarzyszenia Ekologicznego "Etna" i Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" z serbską grupą Tamiška Razwojna Iniciativa liderzy z Serbii poznają polskie doświadczenia, powstanie strategia rozwoju dla obszaru 9 wsi położonego nad tym dopływem Dunaju oraz ulotka promująca region.
Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie" - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji