Organizacje wspierające projekty SE "Etna"
Program RITA
Program Uczenie się przez całe życie - Grundtvig
Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach tzw. małych grantów programu LEADER)
BUND (wsparcia udzieliła grupa lokalna z Salem)
FIO
Charities Aid Foundation
Więcej o dofinansowanych projektach w sekcjach Aktualności i Nasze działania


Przykłady ciekawych stron na temat ochrony przyrody, ochrony środowiska lub rozwoju zrównoważonego
Strona Doliny Baryczy
Polska Strona Ekologii
Polska strona o bocianach