Erasmus Plus pl

Rozwój zasobów edukacyjnych
Stowarzyszenia Ekologicznego "Etna"
Polska, Niemcy,
Wlk Brytania, Hiszpania

Niemcy: Radolfzell, Salem, Friedrichshafen, Markdorf - Jezioro Bodeńskie
Wielka Brytania: Lackford - Suffolk, Cley - Norfolk, Egleton - Rutland
Hiszpania: Extremadura, Vilalcañas, Albufera
Niemcy: Jezioro Chiemsee

1.08.2014-
31.07.2016

Dwuletni okres trwania projektu obejmował 4 wyjazdy zagraniczne i ciągłe działania w kraju.

program Unii Europejskiej
Erasmus+

Program Erasmus+ Unii Europejskiej, Akcja 1, kategoria: projekty mobilności kadry edukacji dorosłych,
zorganizowane kursy albo innego typu formy szkoleniowe za granicą wspierające rozwój zawodowy kadry zajmującej się edukacją dorosłych.


2014-1-PL01-KA104-001069

Projekt pt. Rozwój zasobów edukacyjnych Stowarzyszenia Ekologicznego "Etna" realizowany w ramach umowy nr 2014-1-PL01-KA104-001069.
Narodową Agencją dla programu ERASMUS+ jest w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Opis projektu

Projekt realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi:
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Wszelkie informacje i opinie zamieszczone na niniejszej stronie w związku z projektem odzwierciedlają jedynie opinię ich autora, a Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.